Д-р Мустафа Мете

About Д-р Мустафа Мете

Очен Хирург Д-р Мустафа Мете е роден през 1976 година . Завършва медицина в университет Улуда (Uludağ Üniversitesi) гр. Бурса.

Своята специализация по офталмология  завършва в очна болница „Istanbul Beyoğlu Göz Araştırma Hastanesi” гр. Истанбул, занимаваща се активно с научно-изследователска дейност.

Д-р Мете има много голям опит (над 30 000 операции) в областта на рефрактивната хирургия, окулопластиката, в извършването на операции за премахване на катаракта, глаукома, заболявания на ретината.Д-р Мустафа Мете има много чуждестранни пациенти, особено от България, с успешно извършени операции.

Активен член  на Турската Асоциация на Офталмолозите.

Лектор на множество конгреси в Турция и Европа, с най-голям брой научни презентации.

Д-р Мустафа Мете е основател и партньор на Avrupagöz Hospital Group.

В момента Д-р Мете извършва прегледи и операции в едни от най-добрите болници в град Истанбул (Gaziosmanpaşa Hospital и  Avrupa Göz Hospital).

Gaziosmanpaşa Hospital (Истанбул)